پرثوآ شهرستان بسطام

parthowa of bastam

پرثوآ شهرستان بسطام

parthowa of bastam

            

 نتایج آزمون ارتقاء رده پرتوآ مورخه 94/05/30 به شرح زیر است:

قبول شدگان در رده های خط 1 الی5

آقایان : ابوالفضل خدامی - حمید شفقی - امیر علی محمدی - محمدرضا مرزوقی - علی تمانلو - امیر رضا فرهادی - امیر محمد گلمحمدی - سجاد جعفری - ماهان اسماعیلی - دانیال شهرکی - محمد نعیمی - محمد مهدی عرب خراسانی - امیر حسین اسماعیلی - محسن شفقی - مهدی شوقی - رضا عرب مقیمی - علیرضا عجم خیجی - محمد میر بیگی - حسن عطفانی - سجاد جعفری - محمد مهدی ملک

افرادیکه در آزمون تجدید دوره شدند

آقایان : محمد شاملو - هاشم آقائی - امیر حسین حدادیان - امیرحسین یعقوبیان - مهدی مهاجر بسطامی - محمد طاها طاهری و یونس غزنچاهی نتوانستند امتیاز لازم را کسب کنند.توجه             توجه

مسابقات نیمه آزاد (پرتوآ) انتخابی استان سمنان در بخش جوانان 22 مرداد و

مسابقات قهرمانی کشور در تاریخ های 11،12و13 شهریور برگذار میشود.آزمون خط رده های مسیر سبز تا شالبند قهوه ای

زمان آزمون:جمعه 30 مرداد ساعت 8 صبح

مکان:شاهرود-خیابان امام-کانون جوانان بسیج - سالن رزمی

 

رده ارشدیت تکنیک بدنسازی
مواردآزمون
خط 1 3 ماه پی وان

شنا کتف10-جهش10

شکم15-انعطاف

پرش10- غلت از روی 2 نفر

خط 2 5 ماه پی وان-اوم

شنا کتف15-جهش15

شکم20-انعطاف180

پرش15-غلت از روی 3 نفر
 

خط 3 6 ماه

پی وان-اوم-نانچکو 1

شنا کتف20-جهش20

شکم25-انعطاف180

پرش20-غلت از روی 4 نفر

طناب40

خط 4 8 ماه

پی وان-اوم-نانچکو 1

پیتو-اوماهو

شنا کتف30-جهش30

شکم35-انعطاف180

پرش30-غلت از روی 5 نفر

طناب50-قدرت پا به صورت

کیتو هر پا 30 ثانیه

خط 5 8ماه

پی وان-اوم-نانچکو 1

پیتو-اوماهو-نانچکو 2

لیفا
 

شنا کتف40-جهش40

شکم45-انعطاف180و0درجه

پرش40-غلت از روی 6 نفر

طناب70-قدرت پا به صورت

کیتو هر پا 50 ثانیه