پرثوآ شهرستان بسطام

parthowa of bastam

پرثوآ شهرستان بسطام

parthowa of bastam

معنا و مفهوم پرثوآ * meaning parthowa

دوشنبه, ۲۹ تیر ۱۳۹۴، ۰۱:۰۵ ب.ظ


کلمه پرثوا()parthowa از ریشه "پرثوه" آمده که واژه ای پهلوی و باستانی و در اصل سانسکریت است که درکتیبه های داریوش نام "پرثوه" که یکی از ایالات آن دوره بوده و منطبق با خراسان امروزی است ذکر گردیده است. معادل آن به زبان فارسی «پهلوان، شجاع، دلیر، ورزیده، یل، قهرمان و نیرومند» می باشد. "پرثوا" علاوه بر اینکه نام یکی از اقوام کهن ایرانی بوده، به بالاترین درجه قدرت (پُرتر) گفته می شود که به شجاع ترین و قوی ترین فرد داده می شود. در گذشته هر شخصی که به این مقام نائل می شد علاوه بر قدرت بدنی، ملزم به داشتن خصلت ها و فضایل اخلاقی نیز می بود، از این رو به این اشخاص «جنگجوی نجیب» گفته می شد. این اشخاص مردمی جنگجو، شکارچی و تیراندازی ماهر و چیره دست تبودند، آنها در اسب- سواری وتیراندازی با کمان مهارت داشتند به طوری که در حال حرکت و سوار بر اسب به سوی دشمنان از جلو و عقب تیرانداخته و به هدف می زدند، از این جهت به این اشخاص «جنگجوی سوارکار» نیز می گفتند. پرثوآ صفتی است که دلالت بر سطح مهارت افراد در هنرهای مختلف (رزمی، موسیقی، خطاطی، نویسندگی،سخنوری و غیره) داشته و غالبا با این عنوان در اذهان عموم شناخته می شود. در معنای لغوی "پرثوا"یعنی برتر وبرترین، به نحوی که به هر هنری که در حد کمال باشد، پرثوه (پرثوا، پرتوا) می گویند. نتیجتاً می توان گفت که: «طریقت پرثوا یعنی روش فراگیری علوم مختلف جهت پرورش تن و روان (جسم و جان)آدمی به منظور رسیدن به احدیت، آرامش مطلق و هوشیاری کامل.» 

    the word Parthowa

from the root word (Parthooh (that side and ancient and originally Sanskrit signifying the Darius the inscription in the called Parsooh the ~~ U.S. that period and Khorasan today . the equivalent of the Persian language , valiant knight , brave, athletic , hero , and strong , parthowa in addition to the fact that the name of one of the relatives of the Iranian ancient , the highest authority ( Porter's ) to the bravest and most powerful person is given . every person in the past that he would be in addition to having a physical strength, attitudes and moral virtues , of these people, said » chaste warrior« . The men , the hunters and popular fighters shot and they were. and master horse - riding , with a bow and archery skills so that is on the move and on horseback enemies from back and fornt throw shooting and arrow score, because these people, the horseman fighters as well as saying. parthowa is that implies skill level people in various martial arts ( , music, calligraphy, writing, eloquence , etc. ) , often with the title in the minds of the public is known . in the meaning of the word parthowa top and better , i. e. , so as to all that crown , parsooh( parthowa ,  partoa ) said. Consequently , it can be said: path parthowa i. e. , learning the sciences , body and soul for breeding ( in body and soul ) in order to achieve peace oneness , and the full consciousness ,


۹۴/۰۴/۲۹