پرثوآ شهرستان بسطام

parthowa of bastam

پرثوآ شهرستان بسطام

parthowa of bastam

ورود استاد به شهرستان بسطام

دوشنبه, ۲۹ تیر ۱۳۹۴، ۱۲:۵۸ ب.ظ

هیئت کونگ فو شهرستان بسطام با همکاری کمیته کونگ فو شهرستان شاهرود در نظر دارد ، در روز جمعه مورخ 94/5/9 -در شهر بسطام - خیابان ارگ - سالن رزمی شهید مطلبی با حضور  استاد بزرگ پرتوآ کشور استاد رامین شکری  ، استاژی فنی و ورزشی را برگزار نماید.استاد رامین

۹۴/۰۴/۲۹