پرثوآ شهرستان بسطام

parthowa of bastam

پرثوآ شهرستان بسطام

parthowa of bastam

قوانین مسابقات پرثوآ

يكشنبه, ۸ آذر ۱۳۹۴، ۰۵:۲۸ ب.ظ

این مطلب مجموعه قوانین مسابقات پرثوا بوده که در مهر ماه 1394 وضع شده و دارای آخرین تغییرات قوانین می باشد.

ماده 1: فلسفه ...........................      

ماده 2: اهداف ...........................  

ماده 3: کمیته برگزاری .................  

ماده 4:‌ هیئت اجرایی ...................  

ماده 5: هیئت ژوری .....................  

ماده 6: نحوه اعتراض ....................  

ماده 7: هیئت داوران .....................  

ماده 8: گروه‌های سنی و اوزان شرکت کنندگان ......  

ماده 9: تخلفیات و تنبیهات مربوط به آنها .......  

ماده 10: انواع خطاها ...........................  

ماده 11: قواعد ورود در مسابقه ..................  

ماده 12: زمین مسابقه ...........................  

ماده 13: لباس و تجهیزات ایمنی ..................  

ماده 14: زمان مسابقه ...........................  

ماده 15: اصول امتیازگیری در پرثوآ  .............  

ماده 16: یک امتیازی ............................  

ماده 17: دو امتیازی ............................  

ماده 18: سه امتیازی ............................  

ماده 19: امتیاز طلایی G.P .......................  

ماده 20: حالت‌های بدون امتیاز ...................  

ماده 21: ناکدان ................................  

ماده 22: حالت ناک اوت ..........................  

ماده 23: خروج ..................................  

ماده 24: فنون گیر و پرتاب ......................  

ماده 25: خاک ...................................  

ماده 26: پل ....................................  

ماده 27: سایه ..................................  

ماده 28: ضربه فنی ..............................  

ماده 29: برنده شدن یک راند .....................  

ماده 30: برنده شدن مسابقه ......................  

ماده 31: راند طلایی .............................  

ماده 32: تساوی .................................  

 

 

 

ماده 1: فلسفه

پرثوآ (Parthowa) یک ورزش کامل رزمی و هنر مبارزه می‌باشد که برگرفته از حرکات رزم بومی کشتی و سنتی ایران با ضربات بوسیله دست و پا، گیر و پرتاب و فنون خاک می‌باشد و هنر به تسلیم درآوردن رقیب از طریق بکار بردن تکنیک‌های مخصوص پرثوآ و مطابق با یک مبارزه جوانمردانه است.

ماده 2: اهداف

 1- تأسیس یک سیستم رقابتی جوانمردانه، طبقه‌بندی، شناسایی و بکارگیری تکنیک‌های مجاز.

2-  تعیین نقاط آسیب پذیر و ممنوعه و اعمال تنبیهات برای خطاهای تعیین شده در مسابقه.

3-   تعریف کردن شرایط تکنیکی پیشرفته که براساس آن مسابقه انجام می‌شود.

4-   تعیین ارزش اختصاص داده شده به حرکات ورزشی پرثوآ.

5- تعیین شرایط و محدودیت‌ها و حرکات غیرمجاز.

6- تعیین وظایف قضات، ورزشکاران، مربیان، برگزار کنندگان و ... .

ماده 3: کمیته برگزاری مسابقات

ارکان کمیته برگزاری مسابقات عبارتند از:

1-  هیئت اجرایی.

2-  هیئت ژوری.

3-    هیئت داوران.

ماده 4: هیئت اجرایی

هیئت اجرایی مسابقات بمنظور هدایت و راهبری موارد اجرایی مسابقه و از هفت رکن به شرح ذیل تشکیل شده که تحت نظر رئیس کمیته برگزاری مسابقات انجام وظیفه می‌کند:

1- واحد ثبت نام:

وظایف این واحد عبارتند از:

1-1-   ثبت نام شرکت کنندگان ، تحویل گرفتن و یاکنترل مدارک ورزشکاران مطابق مقررات (مانند عکس، تصویر شناسنامه معتبر، گواهی سلامت جسمانی، بیمه ورزشی و...)

2-1-   تهیه فهرست اسامی شرکت کنندگان هر وزن به طور جداگانه. (مطابق جدول پیوست)

3-1-   نظارت در برگزاری مسابقات بر طبق جدول، تهیه و ارائه گزارش برای رئیس هیأت اجرایی.

 

 

2-      واحد وزن کشی:

اعضاء واحد وزن کشی عبارت است از: نماینده هیئت داوران، نماینده هیئت ژوری و نماینده  رئیس هیئت اجرایی می باشند.وظایف  و اختیارات واحد وزن کشی عبارت است از:

1-2- وزن کشی دقیق ورزشکار بعد از احراز هویت او و درج در فرم وزن کشی.

2-2- وزن کشی فقط یکبار انجام و ثبت می‌گردد.

3-2- کسانی که درپایان زمان تعیین شده موفق به وزن کشی نشوند از دور مسابقه حذف خواهند شد.

4-2- زمان شروع و پایان وزن کشی از سوی کمیته برگزاری مسابقه تعیین خواهد شد.

5-2- وزن کشی از اوزان پایین و یا به صورت تیمی انجام می‌شود.

6-2- وزن کشی بدون لباس ورزشی و لوازم ایمنی انجام می‌شود.

7-2- اگر کسی موقع وزن کشی اضافه وزن داشته باشد می تواند در فرصتی که فقط یک بار به او داده می شود وزن خود را پایین بیاورد. در غیر این صورت از دور مسابقه حذف خواهد شد.

تبصره 1: حضور سرپرستان در زمان وزن کشی بلا مانع است.

تبصره 2: در صورت اعتراض به وزن کشی، مربی یا سرپرست ورزشکار تا قبل از پایان زمان وزن کشی می‌تواند مراتب اعتراض خود را کتباً اعلام نماید.

تبصره 3: ارفاق (تولرانس) وزنی به میزان 500 به ورزشکار داده خواهد شد.

تبصره 4: بنا به تشخیص کمیته برگزاری مسابقات، وزن کشی می‌تواند یک روز قبل از برگزاری و یا همزمان در صبح روز مسابقه انجام پذیرد.

تبصره 5: هیچ ورزشکاری اجازه شرکت در وزن بالاتر و یا پایین‌تر را ندارد.

3- قرعه کشی و تنظیم جداول:

قرعه کشی و تنظیم جداول اوزان زیر نظر هیئت اجرایی مسابقات و با رعایت موارد ذیل انجام می‌گردد :

1-3-   اجرای  قرعه کشی و تهیه جدول مسابقات برای هر وزن با توجه به تعداد شرکت کنندگان انجام می گردد.

2-3- قرعه کشی به هیچ عنوان تغییر پذیر نیست.

3-3- پس از قرعه کشی، بلافاصله اسامی در جداول مسابقات ثبت می‌شود.

تبصره 1: حضور سرپرستان تیمها و درزمان قرعه کشی بلامانع است.

تبصره 2: با آغاز مراسم قرعه کشی، ثبت نام یا وزن کشی ورزشکار جدید ممنوع است.

4- واحد تدارکات و تشریفات:

واحد تدارکات و تشریفات از رئیس و چند پرسنل اجرایی تشکیل شده و وظایف مهم آن عبارتست از:

1-4-                  هماهنگی و دعوت از شرکت کنندگان، تیمها، ارکان برگزاری مسابقات، هیئت ژوری، هیئت داوران و عوامل اجرایی مسابقات.

2-4- تهیه و نصب موارد تبلیغاتی (بنر، استند، پوستر، بیلبورد و ...)

3-4-             تهیه و آماده سازی سالن برگزاری مسابقات.

4-4-        تهیه ملزومات مسابقات ازقبیل سکو، تشک مخصوص مسابقه، لوازم صوتی، تصویری، ویدئو پروژکشن، میز و صندلی و ...

5-4- تهیه و هماهنگی خوابگاه، ایاب و ذهاب، تغذیه و پذیرایی در حین مسابقات.

6-4- تهیه لوازم داوری، سوت، تایمر، شماره انداز، لوازم التحریر و ...

7-4- هماهنگی لازم جهت تأمین امنیت سالن برگزاری مسابقه.

8-4-تهیه سایر مواردی که برای برگزاری مسابقات ضروری است.

5- پزشک:

پزشکی که قبلاً به زمین مسابقه دعوت شده می‌بایست در حین انجام مسابقات حضور مستمر داشته و جایگاه وی در محل مخصوص تعیین شده از طرف کمیته برگزاری می‌باشد و اهم وظایف آن عبارتست از:

1-5-                  اعلام نظر در خصوص ورزشکارانی که دچار مصدومیت گردیده اند

2-5-   معالجه اورژانسی ورزشکاران مصدوم و انجام کمک های اولیه.

3-5-             اعزام ورزشکاران مصدوم به مراکز درمانی در صورت لزوم.

تبصره 1: رأی صادره از سوی پزشک پس از تصویب غیر قابل تغییر و لازم الاجرا است.

تبصره 2: شروع و برگزاری مسابقات بدون حضور پزشک ممنوع است.

6- واحد انضباطی:

وظایف واحد انضباطی عبارتند از:.

1-6-   رسیدگی به تخلفات در حین مسابقات و اعمال تنبیهات انضباطی با اخذ نظر مسئول کمیته برگزاری مسابقات.

3-6-             قبول اعتراضات وارده فنی از سوی تیم ها و اخذ نظر نهایی کارشناسی هیئت ژوری و اعلام آن به واحد گویندگان و جداول.

7- واحد مجریان و گویندگان:

این واحد زیر نظر هیأت اجرایی انجام وظیفه می نماید و از یک یا چند عضو تشکیل شده است و وظایف آن عبارت است از:

1-  اعلام خیر مقدم به مسئولین، شرکت کنندگان و خواندن مطالب و توضیحات لازم .

2-      اعلام نظر نهایی هیئت ژوری در مورد مسابقاتی که روی آنها اعتراض شده است.

3-      دعوت ورزشکاران به زمین مسابقه از طریق تریبون مطابق جدول.

ماده 5: هیئت ژوری

هیئت ژوری مرکب از یک رئیس و دو عضو می‌باشد که اهم وظایف آن‌ عبارتند از:

1-6- حل مسائل و ابهامات ایجاد شده در جریان مسابقات بر طبق مقررات و آیین‌نامه‌ مسابقه.

2-6- چنانچه در حین مسابقات مشکلاتی بروز نماید که در آیین‌نامه مسابقات تصریح نشده باشد. هیئت ژوری با توجه به اصول مسابقات پرثوآ تصمیم خواهند گرفت.

3-6- تعلیق مسابقه در صورت لزوم و رسیدگی به شکایات و موضوعات مطروحه طبق قوانین و پاسخگویی به اعتراضات وارده از طریق بازبینی فیلم مسابقه .

تبصره: درتصمیم گیری هیئت ژوری، نظر اکثریت اعضاء معتبر است.

ماده 6: نحوه اعتراض

اعتراضات به نتیجه مسابقه به دو روش انجام می‌گیرد و براساس نظر کمیته برگزاری در ابتدای مسابقه تعیین و اعمال خواهد شد:

الف: شیوه اول: اعتراض‌ها توسط سرپرست (در مسابقات تیمی) بلافاصله پس از مسابقه کتباً به واحد انضباطی و با پرداخت مبلغی به عنوان هزینه رسیدگی ارائه و اعلام می گردد.

- رسیدگی توسط هیئت ژوری قبل از برگزاری دور بعدی جدول در همان وزن انجام و در صورت وارد بودن اعتراض 20 دقیقه قبل از مسابقه بعدی اعلام و نتیجه اصلاح شده از سوی هیئت ژوری توسط کمیته انضباطی به واحد مجریان اعلام و در جدول نیز اصلاح خواهد شد.

- قبول یا رد اعتراض باید در همان برگه اعتراضات قید شده و به ضمیمه اوراق امتیازات بایگانی می شود.

- اعتراض کتبی با پرداخت هزینه اعتراض در مسابقات بین‌المللی به مبلغ 35 دلار و در مسابقات کشوری و لیگ به مبلغ 000/000/1ریال در خلال حداکثر 10 دقیقه بعد از مسابقه توسط مدیر تیم و پذیرش ورزشکار به کمیته انضباطی انجام خواهد شد.

- حق اعتراض در مسابقات استان و منطقه  به مبلغ000/300 ریال می‌باشد.

- حق اعتراض در مسابقات شهرستان 000/100 ریال می‌باشد.

تبصره 1: در صورت رسیدگی به اعتراض و پذیرش آن 50% مبلغ پرداختی بابت رسیدگی به معترض مسترد خواهد شد.

ب)  شیوه دوم: اعتراض توسط مربی و تأید ورزشکار در فاصله 5 ثانیه پس از اعلام نتیجه نهایی مسابقه با ارائه کارت اعتراض به سرداور، که در این صورت هیئت ژوری بلافاصله نسبت به بازبینی فیلم اقدام و نتیجه در همان مرحله اعمال خواهد شد.

تبصره 2: در صورت عدم پذیرش اعتراض، کارت اعتراض تیم تا پایان مسابقات ضبط خواهد شد ولیکن در صورت موافقت هیئت ژوری با اعتراض، کارت اعتراض به کوچ ورزشکار مسترد خواهد شد.

ماده 7: هیئت داوران

1-7- وظایف رئیس هیئت داوران

- برگزاری کلینیک داوری برای داوران قبل از برگزاری مسابقه.

- قطع مسابقات در صورت لزوم با هماهنگی هیئت ژوری.

- انتخاب و ساماندهی داوران برای یک یا چند دوره مسابقات و نظارت بر آن ها.

- حل موضوعات و وضعیت غیر قابل پیش‌بینی در زمینه مسایل داوری پس از اخذ نظر هیئت ژوری.

- امضاء برگ نتیجه نهایی مسابقات و جدول وزن کشی و ارائه گزارش به ریاست.

تبصره 1: رئیس هیئت داوران موظف است لیست داوران مسابقات و سمت آنان را قبل از برگزاری مسابقات به هیئت برگزاری ارائه نماید.

تبصره 2: هیچ یک از داورانی که در لیست هیئت داوران معرفی شده‏اند اجازه سرپرستی یا مربیگری ورزشکاران تیم را در طول مسابقات نخواهند داشت در غیر این صورت از لیست داوران مسابقه حذف و به کمیته انضباطی جهت اعمال تنبیهات لازم معرفی خواهد شد.

تبصره 3: تنها داورانی حق شرکت در داوری مسابقات را دارند که در کلینیک داوری قبل از برگزاری مسابقه حضور یافته باشند.

تبصره 4: رئیس هیئت داوران مکلف است در صورت ترک محل یا انصراف غیرموجه داوران از داوری مسابقات، آنان را جهت اتخاذ تصمیم و رسیدگی به تخلف به کمیته انضباطی معرفی نمایند تا نسبت به محرومیت داور خاطی از داوری در دوره‏های بعدی اقدام گردد.

2-7-  ترکیب داوران یک دوره مسابقات

- سرداور (ناظر).

- داور وسط.

- داوران کنار (3 نفر).

تبصره: در صورت لزوم به تشخیص کمیته برگزاری مسابقه می توان افرادی را به عنوان دستیار جهت ثبات و یا وقت نگهدار استفاده کرد.

3-7- وظایف سرداور

- نظارت کلی بر زمین مسابقه و ساماندهی داوران.

- نظارت بر اجرای صحیح مقررات مسابقه.

- قطع و شروع مسابقه در مواقع ضروری.

- اصلاح  نظر داور وسط در صورتیکه در حین مبارزه متوجه اشتباه او شود.

4-8- وظایف داور وسط

- فراخوان مبارزان به داخل زمین مسابقه پس از اجازه سرداور و استقرار آن ها بر اساس رنگ مچ بند.

- کنترل و بازرسی  لباس، وسایل ایمنی مبارزان و وضعیت فیزیکی و جسمی آن‌ها.

- کنترل لباس ورزشی مربی (کوچ) ورزشکار.

- شروع و قطع مسابقه.

- کنترل مبارزه با فرامین صحیح و دادن تذکرات و اخطارهای به موقع.

- اعلام کم کاری مبارزان.

- اعلام عدم کفایت هر یک از مبارزان پس از تأیید سرداور.

- درخواست به موقع پزشک جهت مواقع ضروری در صورتیکه مبارزی آسیب دیده باشد.

- تلاش در جلوگیری از بروز حوادث و صدمات احتمالی که ممکن است حین مسابقه رخ دهد.

- اعلام نتیجه مسابقه پس از ارائه رأی نهایی سرداور و بالابردن دست حریف برنده یا اعلام تساوی.

- اعلام خروج، پل، سایه، ضربه فنی، ناک دان، ناک اوت و اعلام فنون امتیاز طلایی (GP) با قطع مسابقه.

تبصره 1: اخطارها، تذکرات، دادن 4 امتیازی‌ و همچنین ناکدان، ناک اوت و امتیاز طلایی فقط توسط داور وسط اعلام می‌شود، در صورت بروز شبهه می‌تواند با سرداور مشورت نماید.

تبصره 2: در صورت بروز یکی از حالت‌های تبصره 1،  داور وسط ملزم به قطع مسابقه می‌باشد.

5-7- دستیاران داوری:

ثبات در سمت راست  و وقت نگهدار در سمت چپ سرداور قرار دارند و وظایف آنان عبارت
است از:

- ثبت و اعلام امتیازات منفی (خطاها، تذکرها) بر طبق اعلام داور وسط در جدول مربوطه (پیوست).

- تأکید بر پایان راند در صورتیکه حریفی 3 بار از سکو یا تشک خارج شده باشد.

- ثبت نتیجه و جمع امتیازات در جدول امتیاز یا انتقال به تابلوی الکترونیکی پس از پایان هر راند.

- تأکید بر توقف مسابقات در صورت لزوم از جمله 3 اخطاره یا 6 تذکر گرفتن و یا 2 بار ناکدان شدن و .....)

- نگه داشتن وقت مسابقه

- اعلام شروع و خاتمه راندها و زمان استراحت.

6-7- وظایف داوران کنار

- استقرار در محل مخصوص (کنار تشک) و انجام قضاوت منصفانه در چارچوب  مقررات مسابقه.

- دادن امتیازات هریک از بازیکنان با کنتور مخصوص مطابق مقررات

- اعلام برنده یا تساوی پس از سوت سرداور بوسیله مچ بند رنگی.

داوران کنار اجازه ترک صندلی خود را در طول مسابقات بدون اجازه سرداور نخواهند داشت.

ماده 8: گروه‏های سنی و اوزان شرکت‏کنندگان

1-8- شرایط وزنی و سنی خردسالان

ورزشکاران 9 الی 11 سال

اوزان: (23 تا 29-)، 32-، 35-، 38-، 42-، 46-، 50-، 54-، 59-، (59+  تا 80) کیلوگرم

2-8- شرایط وزنی و سنی نونهالان

ورزشکاران 12 الی 14 سال

اوزان: (29 تا 35-)، 38-، 42-، 46-، 50-، 54-، 59-، 64-، 69-، (69+ تا 80) کیلوگرم

3-8- شرایط وزنی و سنی نوجوانان

ورزشکاران 15 الی 17

اوزان: ( 32 تا 38-)، 42-، 46-، 50-، 54-، 59-، 64-، 69-، 74-، (74+ تا 90) کیلوگرم

4-8- شرایط وزنی و سنی جوانان (امید)

ورزشکاران: 18الی20

اوزان: 46-، 50-، 54-، 59-، 64-، 69-، 74-، 80-، 86- (86+ تا 110) کیلوگرم

5-8- شرایط وزنی و سنی بزرگسالان

ورزشکاران: 21 به بالا

اوزان: 50-، 54-، 59-، 64-، 69-، 74-، 80-، 86-، 92- (92+ تا 120) کیلوگرم

تبصره: در صورتیکه مسابقات فقط در گروه سنی بزرگسالان برگزار می شود، ورزشکاران گروه سنی جوانان با ارائه رضایت نامه می تواند در رده سنی بزرگسالان شرکت نماید.

6-8- شرایط وزنی و سنی پیشکسوتان

گروه سنی:

گروه الف: 35 تا 45

گروه ب: 45 تا 55

گروه ج: 55 به بالا

اوزان: اوزان پیشکسوتان همانند اوزان بزرگسالان می‌باشد.

7-8- شرایط وزنی و سنی بانوان

شرایط سنی بانوان همانند شرایط سنی آقایان می‌باشد.

اوزان بانوان به شرح ذیل می‌باشد:

خردسالان: (20 تا 26-) 29-، 32-، 35-، 38-، 42-،46-، 50-، 54- ،  (54+ تا 70) کیلوگرم.

نونهالان: (26 تا  32-)  35-، 38-، 42-، 46-، 50-، 54-، 59-، 64-، 
 (64+ تا 80) کیلوگرم.

نوجوانان:(29 تا 35-)، 38-، 42-، 46-، 50-، 54-، 59-، 64-، 69- ،  (69+ تا 90) کیلوگرم.

جوانان: 42-، 46-، 50-، 54-، 59-، 64-، 69-، 74- ، 80- (80+ تا 100) کیلوگرم.

بزرگسالان: 46-، 50-، 54-، 59-، 64-، 69-، 74-، 80- ، 86- (86+ تا 110) کیلوگرم.

8-8- کاهش وزن

اعمالی از قبیل تمرینات محدود کننده شدید کالری، استفاده از مواد ممنوعه، استفراغ خودخواسته و ... به قصد کاهش وزن ممنوع است. همچنین ورزشکاران زیر 18 سال از استفاده حمام سونا و یا اتاقهای بخار برای کاهش وزن محروم هستند.

هر فردی (اعم از مربی یا سرپرست تیم) که به ورزشکار پرثوآ به منظور کاهش وزن به روشهای ممنوع شده کمک نماید به عنوان تخطی از قوانین به مدت یکسال از حضور در مسابقات معلق خواهد شد.

ماده 9: تخلفات و تنبیهات مربوط به آن‌ها

1-    استفاده از هر نوع مواد نیروزا  مطابق مقررات WADA ممنوع است و در هر مرحله از مسابقه که این امر به اثبات برسد خاطی از دور مسابقه اخراج و به کمیته انضباطی معرفی خواهد شد.

2-    پس از سه بار فراخوان جهت ورود به زمین مسابقه و عدم حضور ورزشکار، ورزشکار مورد نظر سه اخطاره تلقی شده و در آن مسابقه بازنده شناخته خواهد شد.

3-    در صورتی که 3 اخطار یا 6 تذکر توسط یک حریف «در طول مسابقه» انجام پذیرد مسابقه قطع و ورزشکار خاطی بازنده آن مسابقه شناخته خواهد شد.[1]

4-    در صورتیکه در یک مبارزه، حریفی با ضربه به محل ممنوعه حریف مقابل را ناک اوت کند در صورت اخذ نظریه و تأیید پزشک، ورزشکار خاطی از ادامه مسابقه محروم و بازنده اعلام خواهد شد.

5-    اهانت به داوران، مبارزین، مربیان، تماشاگران، هیئت برگزاری و عوامل اجرایی و پرتاب نمودن لوازم ایمنی به طور عمدی در زمین مسابقه موجب محرومیت خاطی از مسابقه می شود.

6-    فریاد کشیدن، سیلی زدن، گاز گرفتن و هرگونه عمل غیراخلاقی در حین مسابقه موجب بازنده شدن در آن مسابقه و یا حتی محرومیت از کل مسابقات خواهد بود.

7-  شرکت کننده و یا مربی وی در خلال مسابقه ممکن است اعلام عدم آمادگی کند. در این صورت بازنده اعلام خواهد شد.

8- تقلب در وزن‏کشی، تقلب در کارت شناسایی و مدارک ثبت نام و جداول قرعه کشی موجب محرومیت خاطی از مسابقات خواهد بود.[2]

9- در صورت فقدان آمادگی فنی ورزشکار، داور وسط با اخذ نظر و تأیید سرداور اعلام «عدم کفایت» می‌نماید.

تبصره 1: مبارزین باید روحیه جدی و حسن اجرای قوانین و اجرای بازی جوانمردانه را سرلوحه کار خود قرار دهند.

تبصره 2: رعایت سلامت ورزشکاران از اصول اخلاقی پرثوآ می‌باشد.

ماده 10: انواع خطاها

خطاها یا به صورت شخصی و یا به صورت فنی می‌باشد.

الف) خطاهای شخصی

فعل یا ترک فعلی است که قائم به شخص بوده و مشمول تذکر داور وسط (با یک امتیاز فنی) خواهد بود:

1- آهسته به میدان آمدن یا ترک میدان مسابقه بدون اجازه.

2- درآوردن عمدی لوازم ایمنی بدون اجازه در طول مسابقه.[3]

3- کم کاری یا وقت کشی در حین مسابقه.[4]

4- صحبت نمودن مربی با ورزشکار در حین مسابقه.

5- عدم توجه به فرامین داور وسط به طور عمدی.

6-  قبل از شروع یا بعد از اتمام مسابقه، ضربه‏ای به حریف بزند.

7- چنانچه بعلت عدم استفاده از لوازم ایمنی مجاز و یا لباس رزم پرثوآ که منجر به دستور داور وسط جهت تعویض آن گردیده و وقت مسابقه را بیش از دو دقیقه اتلاف نماید.

8- چنانچه مربی ورزشکار در کنار تشک با لباس غیر ورزشی حاضر شود.[5]

9- چنانچه در حین مسابقه چند نفر ورزشکار را همراهی نمایند. (همراهی ورزشکار در حین مسابقه فقط با یک مربی مجاز است)

10- ورود ورزشکار به زمین مسابقه بدون اجرای مراسم سمای پرثوآ و احترامات.

ب) خطاهای فنی

خطاهای فنی برای اعمال مهم و عمدی در نظر گرفته می‌شود و جریمه آن اخطار (دو امتیاز منفی) است و عباتند از:

1- چنانچه قبل از شروع یا بعد از اتمام مسابقه، ضربه‏ای به حریف بزند که موجب آسیب جدی یا صدمه بدنی به حریف گردد.

2- با قسمت‌های مجاز به نقاط ممنوعه حریف ضربه بزند. نقاط ممنوعه عبارتند از: سر با دست، پشت سر، گردن، بیضه، ستون فقرات، زانو و اطراف زانو.

3- با قسمت‌های غیرمجاز به حریف ضربه بزند. قسمتهای غیرمجاز برای ضربه زدن عبارتند از: آرنج، سر، زانو به حریف در حال گرفتن.

تبصره: چنانچه بدون گرفتن حریف ضربه زانو به بدن حریف پیاده نماید مجاز است لیکن ضربه زانو در هر صورت به صورت حریف ممنوع است.

4- ضربات پی درپی بادست به بدن حریف (بیش از دو ضربه)[6]

5- چرخاندن مفاصل در جهت مخالف یا خفه کردن و حرکات غیر متعارف ماننده سیلی زدن، گاز گرفتن، چنگ انداختن، نیشگون گرفتن.[7]

ماده 11: قواعد ورود در مسابقات

1- پس از اعلام داور وسط، ورزشکاران به میدان آمده و با اداء احترام و انجام مراسم تشریفات سمای پرثوآ، با اجازه داور وسط به شروع مسابقه می‌پردازند.

2- پس از به صدا درآمدن زنگ وقت نگهدار و با سوت داور وسط، مسابقات از وسط زمین به حالت شانه به شانه آغاز و حریفان پس از دستور داور وسط به اجرای مسابقات می‌پردازند.

تبصره: ورزشکاران در شروع مسابقه پس از اعلام داور وسط و قبل از جدا شدن از یکدیگر مجاز به حمله فوری و اجرای فن نمی‌باشند و می بایست ابتدا از یکدیگر جدا شده و پس از انجام رقص پای پرثوآ اجازه حمله به حریف را دارند

ماده 12: زمین مسابقه

1- محل اجرای مسابقات عبارتست از سکویی به قطر 8 متر و به ارتفاع 50 سانتی متر از زمین که در وسط آن یک دایره سفید رنگ به قطر یک متر است.

2- به فاصله یک مترتا کنارسکو خطی به عرض 10 سانتی متر به رنگ زرد پوشیده شده است.

3- کف سکو به رنگ قرمز می‌باشد.

4- جنس کف سکو از تشک اسفنجی بوده و ساختار سکو از فلز و چوب می‌باشد.

تبصره 1: در صورتیکه در محل مسابقه سکو مهیا نباشد استفاده از تشک اسفنجی و یا کشتی روی زمین بلامانع می‌باشد و خط قرمز تشک کشتی نشانه خروج مبارزین از سکو محسوب می‌شود.

تبصره 2: زمین مسابقات بایستی کاملاً صاف و مسطح بوده و بدون برآمدگی یا فرو رفتگی باشد و یا از هرگونه موانع و لوازم اضافی خالی باشد.

تبصره 3: در کنار زمین مسابقه، مکانی جهت حضور ورزشکاران فرا خوانده شده وجود دارد.

ماده 13: لباس و تجهیزات ایمنی

1- ورزشکاران لزوماً باید با لباس رسمی و شالبند پرثوآ به دو رنگ قرمز و مشکی در مسابقات حاضر شوند. شالبند بایستی از جنس نرم و به قطر 10 سانتی‌متر بوده و حداقل دو بار دور کمر ورزشکار بسته می‌شود. رها کردن شالبند در مسابقه مجاز نیست.

2- استفاده از کفش در طول مسابقات مجاز نمی‏باشد.

3- لوازم ایمنی عبارتست از: لثه، شورت کاپ، دستکش پنجه‌ای و ساق‌بند و روپابند.

تبصره 1: استفاده از کلاه ایمنی و هوگو برای بانوان در تمامی رده‌ها و آقایان در رده‌های سنی خردسالان،  نونهالان و نوجوانان الزامی است.

تبصره 2: لباس و لوازم ایمنی ورزشکاران بایستی به گونه‌ای باشد که از هیچ گونه قطعه فلزی استفاده نشده باشد.

ماده 14: نماد و مخفف کشورها

1-14- برای تمامی قاره‌ها و رقابتهای جهانی، پرثوآ کاران باید مخفف نام کشورشان (به لاتین) را در پشت لباسشان داشته باشند. مخفف نام باید حدوداً به اندازه 20×15 سانتی‌متر بوده و بزرگتر از یک برگه A5 نباشد.

2-14- نام خانوادگی ورزشکاران در بالا و یا پایین مخفف کشورشان به طور نیم دایره و به حروف لاتین در اندازه 7×4 سانتی‌متر اضافه می‌گردد.

3-14- نماد هر کشوری هم  می تواند در روی جلوی سمت راست لباس زده شود و آن نبایستی بزرگتر از 8×4 سانتی‌متر باشد.

4-14- آرم جهانی پرثوآ درروی جلدی سمت چپ لباس زده می‌شود.

ماده 15: زمان مسابقه

مسابقه در دو راند2 دقیقه‌ای انجام می‌گیرد و 30 ثانیه نیز جهت تجدید قوا در بین دو راند در نظر گرفته شده است.

تبصره 1: به جهت آمادگی بیشتر مبارزه‌گران جهت شرکت در مسابقه، 5 دقیقه قبل از اولین فراخوان نام مبارزه گربه همراه رنگ شالبند توسط مجری خوانده می‌شود و ورزشکار مکلف است با لوازم ایمنی و لباس پرثوآ در کنار تشک و محل مقرر حاضر شود.[8]

تبصره 2: زمان مسابقه در گروه سنی خردسالان، نونهالان و نوجوانان دو راند 5/1 دقیقه‌ای می‌باشد.

تبصره 3: در صورت تساوی در دو راند قانونی، راند طلایی به مدت 1 دقیقه برای مشخص شدن نفر برنده انجام می‌شود.

تبصره 4:  در صورت تساوی ورزشکاران در مسابقه، راند طلایی پس از 15 ثانیه استراحت مجدداً آغاز خواهد شد.

تبصره 5: در مسابقات لیگ برترین ها و بین المللی بر اساس نظر کمیته برگزاری امکان افزایش زمان مسابقه تا سقف 5/2 دقیقه در هر راند وجود دارد.

تبصره 6: اگر به هر دلیلی مسابقه متوقف شود (مثلاً بدلیل مصدومیت، مشورت داوران و ...) وقت نگه داشته شده و ورزشکاران بایستی در وسط تشک به حالت کنده پهلوانی رو به میز سرداور بنشینند و اجازه صحبت با مربی و یا حق استفاده از هر نوع نوشیدنی و یا اجازه درآوردن تجهیزان ایمنی را ندارد.

ماده 16: اصول امتیازگیری در پرثوآ

امتیازات در مسابقات پرثوآ بر مبنای «ضربه»، «پرش»، «چرخش»، «فرود»، و «ناکدان» محاسبه می‌گردد و هر یک از پنج اصل دارای تنها یک امتیاز مستقل می‌باشد.

ماده 17: یک امتیازی

1- ضربه موثر دست به بدن حریف (نقاط مجاز). چنانچه حریف در یک حمله دو ضربه پیاپی دست به تنه حریف بزند فقط یک امتیاز دارد.[9]

2- ضربات مؤثر پا به صورت ، تنه، ران[10] (به صورت مستقیم).

3- ضربه زانو به تنه (بدون گرفتن حریف).

4- گرفتن تذکر توسط حریف مقابل.

5-  کلیه فنون پرتابی که اجرای فن در زمین آغاز شده و فرود در خارج از زمین صورت گیرد.

6- رو کردن از حالت خاک.

7- نگه داشتن حریف در حالت سایه به مدت 5 ثانیه.

ماده 18: دو امتیازی

1- کلیه ضربات دست به بدن حریف در صورتیکه حریف براثر ضربه بیافتد. (ضربه + فرود).

2- کلیه ضربات پا به سر، تنه، ران در صورتی که در اثر ضربه به حریف بیفتد (ضربه + فرود).

3- گرفتن اخطار حریف مقابل.

4- ضربات پرشی در حالیکه مجری فن به نقاط مجاز حریف ضربه‌ پا وارد نماید. (پرش + ضربه).

5- کلیه فنون پرتابی که منجر به افتادن حریف به زمین باشد لیکن اجرا کننده نیز فرود آید.[11]

6- افت پای جلو به حریف بزند و حریف به زمین بیافتد(ضربه + فرود).

7-ضربه پا چرخشی به نقاط مجاز حریف. (ضربه + چرخش)

8- ناکدان  با ضربه یک امتیازی (ناکدان+ ضربه مستقیم)

9-  نگه داشتن حریف در حالت پل به مدت 5 ثانیه.

10-اجرای فنون در خاک .

ماده 19: سه امتیازی

1- ضربه موثر پا با پرش به نقاط مجاز حریف که موجب افتادن حریف گردد. (ضربه + پرش+ فرود)

2- ضربه چرخشی پا به تنه یا صورت حریف بزند و حریف به زمین بیافتد. (ضربه+ چرخش+ فرود)

3- ضربه‌ پرشی چرخشی پا به صورت یا تنه حریف بزند. (ضربه+ پرش+ چرخش)

    4- کلیه فنون پرتابی که منجر به فرود حریف گردد در حالیکه مجری فن در حالت ایستاده باشد یا اقتضای فن فرود باشد.

5- ناکدان با ضربه 2 امتیازی.

6-افت پا به صورت چرخشی در حالیکه حریف به زمین فرود آید.[12]

 

 

ماده 20: امتیاز طلایی "G.P"

هرگاه یکی از حریفان بتواند تکنیکی اجرا نماید که حداقل 4 اصل امتیازگیری پرثوآ را کسب نماید 4 امتیاز گرفته و در برگه ثبات به عنوان امتیاز طلایی (G.P) ثبت خواهد شد و این در صورتی است که ضربه‌ای چرخشی، با پرش برتنه یا صورت حریف بزند و حریف به زمین بیافتد (ضربه+ چرخش+ پرش+ فرود).

تبصره 1: امتیاز GP توسط داور وسط اعلام می شود.[13]

تبصره 2: چنانچه حریف بتواند با گرفتن GP، حریف را ناکدان نماید، راند را برنده می‌شود. (GP+ ناکدان).

ماده 21: حالت‌های بدون امتیاز

1- ضربه به پای حریف، اگر حریف پای خودرا برای دفاع بلند نموده باشد.

2- ضعیف بودن یا مشخص نبودن تکنیکهای دست یا پا بر روی قسمتهای مجاز حریف.

3- ضربه همزمان دو حریف به یکدیگر.

4- چنانچه حریفی در یک حمله بیش از 2 ضربه دست به تنه حریف بزند هیچ امتیازی تعلق نخواهد گرفت.

5- ضربه برروی دست و بازوی حریف که مانع برخورد ضربه به تنه حریف شود.

6- ضربه‏ای به ساق و پشت ساق پا، داخل و پشت ران پا.

تبصره 1: گرفتن گردن حریف با دو دست و خفه کردن ممنوع می‌باشد. (با دو دست گردن حریف را حلقه نماید) و بلافاصله داور می بایست بازی را متوقف نماید.

تبصره 2: گرفتن گردن حریف با یک دست و اجرای فن پرتابی مجاز است.

ماده 22: ناکدان

1- حالتی است که به صورت صحیح به نقطه مجاز حریف ضربه‌ای وارد شود و حریف ضربه خورنده  تعادل خود را از دست داده و یا توان ادامه مسابقه را نداشته باشد لیکن تا شمارش 8 توسط داور وسط بلافاصله اعلام آمادگی خود را بطور عملی به داور وسط اعلام نماید.[14]

تبصره 1: چنانچه ورزشکار ضربه‌ای غیرمجاز به حریف بزند و یا به نقطه ممنوعه ضربه بزند و حریف مقابل امکان ادامه مسابقه را نداشته باشد، با اخذ نظر پزشک و تأیید سرداور، بازنده خواهد بود.[15]

تبصره 2: در صورت ناکدان و ضرورت کمک پزشکی، حداکثر 2 دقیقه زمان داده خواهد شد. در صورتی که مداوای ورزشکار بیشتر از 2 دقیقه به طول انجامد، مراحل شمارش ناک اوت شروع می‌شود.

تبصره 3: در صورت ناک دان با اعلام داور وسط مراتب توسط ثبات ثبت می شود.

ماده 23: حالت ناک اوت

آن حالتی است که در اثرضربه خوردن و پس از شمارش 8 ورزشکار قادر به ادامه مسابقه نباشد و داور وسط با یک مکث کوتاه،  (دو ثانیه) شماره 9 و 10 را شمارش نماید. مسابقه ابتدا قطع و در صورت تشخیص صحت ضربه وارده و با تائید سرداور دست حریف مقابل را به عنوان برنده مسابقه بالا می‌برد و در صورت تشخیص بر خطا بودن ضربه وارده، مصدوم برنده خواهد بود.

ماده 24: خروج

بیرون رفتن دو پای حریف از زمین مسابقه خروج محسوب می‏گردد.[16] و علاوه بر تذکر دریافتی (یک امتیاز منفی) مشمول مقررات ذیل خواهد بود:

1- درخروج «بار اول» ثبت خروج توسط ثبات و ادامه مسابقه از سرپا انجام خواهد شد.

2- خروج «بار دوم» ثبت خروج و ادامه مسابقه از حالت خاک انجام خواهد شد.

3- خروج برای «بار سوم» موجب باخت یک راند می‌شود.

تبصره1: محاسبه تعداد خروج‌ها مربوط به همان راند بوده و قابل جمع با سایر راندها نمی‌باشد.

تبصره 2: در خروج بار دوم در راند دوم ادامه مسابقه از حالت جرگه خواهد بود.

تبصره 3: حریف مقابل می‌تواند ادامه مسابقه را در هر حالت از سرپا بخواهد.

تبصره 4: در وضعیت خاک چنانچه بیش از 50% بدن حریف (حدفاصل شالبند) بیرون از تشک قرار گیرد، خروج محسوب می‌شود.

ماده 25: فنون گیر و پرتاب 

1- اجرای فنون گیر و پرتاب از جمله فن کمر، سالتو از پهلو، تکنیک‏های پرتابی ایستاده یا افت پشت مجاز بوده و دارای 3 امتیاز برای فاعل فن می‌باشد.

2- اجرای فنون پرتابی که مقتضای فن افتادن است مجاز بوده و امتیاز از فاعل فن کم نمی‌شود.

3- چنانچه ورزشکار فنی به حریف بزند و خود نیز با حریف بیافتد یک امتیاز از وی کسر می‌شود.

4- فنون گیر و پرتابی که باچرخش 360 درجه‌ از بالای سر انجام شود دارای 4 امتیاز GPمی‌باشد.

5- مدت زمان اجرای فنون گیر و پرتاب 5 ثانیه می‌باشد و اگر حریف اقدام موثری در این زمان انجام ندهد مسابقه توسط داور وسط قطع و ادامه مسابقه با فرمان داور وسط از وسط تشک آغاز خواهد شد.

تبصره 1: در هنگام اجرای فن گیر و پرتاب گرفتن لباس حریف ممنوع است و تنها اجازه گرفتن شالبند حریف را دارد.

تبصره 2: گرفتن قسمت زیر بدن حریف (زیر شالبند) ممنوع است لیکن در صورتی که یک پای حریف از زمین جدا شود امکان گرفتن پای حریف و زیرگیری وجود دارد.[17]

ماده 26: خاک

1- اجرای فنون در حالت خاک مجاز است و فاعل می‌تواند در مدت مقرر 5 ثانیه نسبت به اجرای فنون در حالت خاک از جمله بارانداز، فیتو، کنده و سایر فنون مجازی که نیاز به گرفتن قسمت زیر شالبند حریف نباشد اقدام نماید.

2- اجرای کامل فنون خاک دارای 2 امتیاز می‌باشد لیکن اجرای یک فن خاک به صورت تکراری امتیازی ندارد. چنانچه در 5 ثانیه از فنون مختلف خاک استفاده شود هر یک 2 امتیاز دارد.[18]

3- گرفتن گردن حریف در خاک مجاز نمی‌باشد لیکن گرفتن گردن حریف با یک دست وی مجاز است .

4- در صورت شروع اجرای مسابقه از حالت خاک و پس از سوت داور، چنانچه حریف نشسته در خاک رو کند یک امتیاز خواهد گرفت و داور وسط بلافاصله بایستی مسابقه را قطع وبا اعلام یک امتیاز رو کردن و با تأیید سرداور، ادامه مسابقه را از وسط تشک آغاز نماید.

تبصره 1: چنانچه در حالت خاک بلافاصله بعد از رو کردن، فن بدل استفاده شود، علاوه بر امتیاز رو کردن امتیاز تکنیک موردنظر داده می‌شود .

تبصره 2: چنانچه حریف در مدت 5 ثانیه اقدامی موثر در اجرای فنون خاک ننماید، داور وسط مسابقه را متوقف و شروع مسابقه از سر پا خواهد بود.

تبصره 3: چنانچه در حالت خاک، فاعل فن از حرکات غیرمجاز استفاده نماید (مانند گرفتن زیرکمر، گرفتن گردن حریف و خفه کردن و ...) داور وسط بلافاصله به فاعل فن تأکید می‌کند که از حالت غیرمجاز استفاده نکند و در صورت عدم توجه، مبارزه را متوقف و سرپا اعلام خواهد کرد.

تبصره 4: چنانچه در حالت خاک فنی اجرا شود که حریف مقابل از تشک خارج شود در حالیکه فاعل فن در زمین باشد، علاوه بر امتیاز فن، امتیاز خروج نیز اعمال خواهد شد.

تبصره 5: چنانچه فاعل فن همزمان یا پس از اجرای فن خاک از زمین خارج شود، هیچ امتیازی به فن اجرا شده داده نمی‌شود.

ماده 27: پل

حالتی است که دو کتف حریف از تشک جدا شده باشد ولیکن سایر نقاط بدن (مانند سر، کپل، کمر و پاها) بر روی تشک قرار داشته باشد.

چنانچه مبارز بتواند حریفش را به مدت 5 ثانیه در پل نگاهدارد 2 امتیاز کسب می‌نماید و داور وسط پس از اعلام دو امتیاز ، مسابقه را از حالت سر پا شروع خواهد نمود.

ماده 28: سایه

چنانچه یک کتف حریف روی تشک قرار گیرد و کتف دیگر وی متصل به تشک نباشد، در مدت 5 ثانیه یک امتیاز تعلق می گیرد .

تبصره: تعویض کتف حریف در طول مدت 5 ثانیه، وی را از حالت سایه خارج نخواهد کرد .

 

 

ماده 29: ضربه فنی

چنانچه مبارز حریفش را یک ضربه 4 امتیازی ناکدان نماید و یا چنانچه براثر اجرای یک فن در حالت گیر و پرتاب و یافنون خاک مبارز  بتواند دو کتف حریفش را روی تشک ثابت نگاهدارد (حداقل2 ثانیه) وی برنده یک راند مسابقه بوده و در هر مرحله از راند با هر امتیازی که کسب شده باشد ضربه فنی محسوب و فاعل برنده راند خواهد بود.[19]

ماده 30: برنده شدن یک راند

1- مبارزی که امتیاز بیشتری در طول راند کسب نماید.

2- 3 بار خارج شدن یک حریف از زمین مسابقه.

3- دو بار در یک راند امتیاز طلایی G.P کسب نماید.

4- حریف را دو بار در یک راند ناکدان کند.

5- پشت حریف را به خاک بزند و بمدت 2 ثانیه نگه دارد.

6- حریف را با G.P ناکدان نماید.

ماده 31: برنده شدن در مسابقه 

مبارزی در مسابقات برنده محسوب می‌گردد که:

1- اکثریت امتیازات داوران را در کل راندهای مسابقه به دست آورده باشد. (داوران کنار یک امتیاز و سرداور دارای 2 امتیاز می‌باشد).

2- ناک اوت کردن یک حریف در هر مرحله از مسابقه .

3- سه اخطاره یا شش تذکرگرفتن حریف مقابل در کل مسابقه.[20]

4- عدم آمادگی حریف (عدم کفایت).[21]

5- 3بار ناکدان کردن حریف در طول مسابقه.[22]

6- حریفی که3بارامتیازطلائی G.P درطول مسابقه کسب نماید.

7- عدم حضور حریف مقابل در مسابقه پس از اعلام سه باررسمی کمیته مسابقات و گذشت دو دقیقه پس از فراخوان داور وسط.[23]

تبصره 1: چنانچه حریف با ضربه خطا (غیرمجاز) به نقطه ای که مجاز نبود ضربه ای بزند و حریف را از ادامه مسابقه محروم نماید ضربه فنی پزشکی محسوب می گردد و فاعل فن خطا بازنده مسابقه محسوب می گردد.

تبصره 2: برنده پزشکی به جدول بالاتر ورود داده می شود ولی امکان ادامه مسابقه را نخواهند داشت و حریف وی در جدول بعدی برنده تلقی می گردد.

ماده 32: راند طلایی

- در صورتی که حریفان در مجموع امتیازات داوران به نتیجه مساوی برسند شرایط راند طلایی اعمال می‌گردد که قواعد آن به شرح ذیل است:

1- در خلال 1دقیقه مسابقه (راند سوم) اگریکی از حریفان امتیاز بیشتری را ازحریف خود کسب نماید برنده محسوب می‌گردد.

2- حریفی که در راند طلایی امتیاز طلائی G.P را در هر مرحله  کسب کرده باشد برنده مسابقه شناخته می‌شود.

تبصره 1: در صورتی که در راند طلائی حریفی از زمین مسابقه به دفعات خارج شود (حداکثر 3بار) قواعد خاک و جرگه اعمال نمی‏شود و فقط تذکر و خروج ثبت می شود و برای بار سوم راند را می‏بازد.

تبصره 2: در صورتی که راند طلائی، حریف مقابل را  در هر مرحله ناکدان یا ناک اوت کند مسابقه را برنده خواهد شد.

ماده 33: تساوی

1- در صورت تساوی در قانون راند طلایی و در صورتی که در این فاصله نیز امتیازی کسب نشود حریفی برنده است که با GP حریفش را ناکدان کرده باشد در غیر اینصورت حریفی که امتیاز GP بیشتری داشته باشد و در غیر اینصورت حریفی که امتیاز ناکدان بیشتری را از حریفش اخذ کرده باشد و در غیر اینصورت حریفی که اخطار کمتری در طول مسابقه داشته باشد. برنده مسابقات خواهد بود.

3-      در صورت تساوی اخطارها، حریفی که تذکر کمتری داشته باشد برنده است و در صورت تساوی تذکرها وزن کشی (براساس جدول وزن کشی انجام شده) تعیین کننده برنده خواهد بود و حریفی که وزن کمتری را داشته باشد برنده اعلام می‌گردد.

4-      در صورت تساوی وزن ها، داور وسط با نظارت و تأیید سر داور اقدام به قرعه کشی می‌کند.

۹۴/۰۹/۰۸