پرثوآ شهرستان بسطام

parthowa of bastam

پرثوآ شهرستان بسطام

parthowa of bastam

تبریک به استاد

يكشنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۴، ۰۷:۲۷ ب.ظ

http://www.salehikf.ir/images/untitled-wqe.jpg

انتصاب آقای میثم صالحی را به عنوان رئیس کمیته پرثوآ استان سمنان را تبریک می گوییم

وکسب موفقیت های بیشتری برای ایشان آرزومندیم

۹۴/۰۷/۱۹