پرثوآ شهرستان بسطام

parthowa of bastam

پرثوآ شهرستان بسطام

parthowa of bastam

آزمون دان یک الی چهار

پنجشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۴، ۰۳:۴۱ ب.ظ

 با توجه به گزارش کمیته پرتوآ آزمون دان یک الی چهار برگزار می شود. اطلاعیه به شرح بالا است:

۹۴/۰۸/۲۸